การสร้างเสริมสุขภาพ

posted on 30 Aug 2009 10:48 by nunanee in knowlege

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีประโยชน์สูงสุดไม่ว่าประเทศนั้นจะรวยมากแค่ไหน เพราะการสร้างเสริมสุขภาพนั้นใช้งบประมาณน้อยมาก ได้ผลมากที่สุด ไม่เหมือนกับการรักษา ซึ่งเป็นการแก้ปลายเหตุ แพง และอาจช่วยอะไรไม่ได้มากนักการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเป็นส่วนใหญ่ แต่กรรมพันธ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น ถ้าบิดามารดาเป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคหัวใจ ผู้นั้นอาจมีสิทธิ์เป็นโรคนี้มากกว่าผู้ที่มีบิดามารดาที่ไม่เป็นโรคต่างๆ เหล่านี้ พฤติกรรมที่สำคัญคือ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการที่เหมาะสม การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การไม่เล่นการพนัน การเดินสายกลางในชีวิต และการตรวจสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำสุขภาพที่ดี สุขภาพที่ดี คือ ดีทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ สุขภาพที่ดีจะต้องดีทั้ง 4 ส่วนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางด้านกาย นอกจากจะไม่เป็นโรคภายนอก ที่มีอาการแล้ว ถ้าเป็นไปได้ยังควรที่จะไม่มีพยาธิสภาพของโรคภายในร่างกายด้วย เช่น ไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน (ซึ่งมักจะมีเมื่อหลอดเลือดตีบไปแล้ว 50-70%) และยังไม่ควรมีการตีบของหลอดเลือดอีกด้วยถึงแม้จะยังไม่มีอาการการป้องกันโรคต่างๆจึงจำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สุขภาพทางใจก็มีความสำคัญ ถ้ากายดี แต่ใจไม่ดีก็อาจทำให้ไม่สบายได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เบื่ออาหาร นอกจากนั้นทางด้านสังคมก็มีความสำคัญ เช่น ควรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีงานทำ มีรายได้พอสมควร มีบ้านอยู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีนิสัยใจคอที่หนักแน่น รู้จักเดินสายกลาง มีความพอดี เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 1.การเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกาย ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป เอ็น เอ็นข้อต่อ กล้ามเนื้อ กระดูก(ตั้งแต่ 35 ปี) จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ การเสื่อมจะยิ่งเร็วขึ้นถ้าไม่ออกกำลังกาย แต่ถ้าออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เป็นระยะๆ จะยับยั้งการเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกาย
2.โรคที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเสียชีวิตมากที่สุดตามลำดับ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุและสารเป็นพิษ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต

 3.ปัญหาของประเทศในปัจจุบันนี้ คือ โรคติดเชื้อเอช ไอ วี (1 ล้าน) ยาเสพติด (2 ล้าน) โรคตับอักเสบจากไวรัสตับชนิดบี (3 ล้าน) ซึ่งป้องกันได้ทั้งสิ้น
4.ผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้มีผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ถึง 8%(2543) และคาดว่าอีก 20 ปีจะเป็น 15% ฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมการดูแลผู้สูงอายุอย่างดี และให้ผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้สูงอายูอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านซึ่งปัญหาทั้งหมดตามข้างบนนี้สามารถป้องกันได้ไม่มากก็น้อยด้วยการออกกำลังกาย มีโภชนาการ พฤติกรรม ที่เหมาะสม (เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือไม่ดื่มเลย มีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ไม่ใช้ยาเสพติด ฯลฯ

 

 

                    

 

 

 

1.เน้นกิจกรรมพลายลักษณะที่มุงสร้างสมรรถนะของการสร้างสุขภาพดีควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเป็นกระบวนการที่มุ่งดำเนินการกันทั้งบุคคลและสังคม
2.เน้นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง